Ingyenes e-könyvtár

Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből - Veres Ildikó

Itt megtalálja Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből pdf könyv

ÁR: INGYENES
FORMÁTUM: PDF EPUB MOBI DOC
DÁTUM: 2017
MÉRET: 9,63
ISBN: 9789634142300
NYELV: MAGYAR
SZERZŐ: Veres Ildikó

Leírás:

Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből leírása A magyar filozófiatörténet tematikus vonulatában az emberi lét teljességére és az ezzel koherensen összefüggő hiány kérdésköreire vonatkozó kérdésfeltevéseket és a lehetséges válaszokat értelmezi a szerző különböző szövegek hermeneutikai elemzésével és összehasonlító analízisével. Az európai filozófiai tradícióban e problémakörök az egyes domináns filozófiákban tematizálódtak Arisztotelésztől Sartre-ig. A filozófiai diskurzusok univerzalitás-igényében jelenlévő két kulcsfogalom mintegy vezérfonalként vezetett egyrészt a filozófiai rendszerek konstruálásához, másrészt a nem rendszerben gondolkodó bölcselőknél, például az egzisztencia-filozófiákban is, jelentős pozíciót foglalt és foglal el ma is a magyar bölcselet jeles alakjainak koncepciójában. A két részből álló könyvben a szerző az Abszolútum-központú koncepciókban (Böhm Károly, Varga Béla, Makkai Sándor, Brandenstein Béla), és a nem rendszerben gondolkodók elgondolásaiban (Révay József, Hamvas Béla, Király V. István) értelmezi a hiány és a létteljesség kapcsolódásait. A tematikus megközelítés újszerűsége mellett a szerző a hagyományos filozófiatörténet-írás metodikáját ötvözi a hermeneutikai-komparatív módszerrel.

... politikafilozófiai invenciója. Budapest, 2015 Politikatudomány, Tudomány ... Könyv Letöltés • Hiány és létteljesség (Veres Ildikó) ... . Veres Ildikó: Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből. Budapest, 2017 Filozófia, Tudomány. Veres Ildikó: Hiány és létteljesség - Fejezetek a magyar filozófia történetéből. Budapest, 2017 Filozófia, Tudomány. Vermes Katalin: A test éthossza - A test és a másik tapasztalatainak összefüggése Merleau-Ponty és Lévinas filozófiájában. Budapest, 2006 Hiány és halhatatlanság in:Filozófiai diskurzusok Líceu ... Hiány »-› ÁrGép ... . Budapest, 2006 Hiány és halhatatlanság in:Filozófiai diskurzusok Líceum Kiadó, szerk. Loboczky János Eger 252-258. o. Hanák Tibor és a magyar filozófia, Mikes International V. évf. 1. szám 67-72. o. A pedagógia Varga Béla bölcseletében - Érték és nevelés, in: Értékválság-értékváltás, szerk. Filozófia, bookdepo.hu. Várható megjelenések. Család és szülők Veres Ildikó szerző könyvei, naponta bővülő kínálat. A legújabb siker könyvek és folyamatos akciók várnak, ha nálunk rendelsz. Hiány és létteljesség : fejezetek a magyar filozófia történetéből / Veres Ildikó. - Budapest : L'Harmattan, 2017. - 219 p. ; 23 cm. - (Ad marginem, ISSN 2061-5167 ; 3.) ... Karl-Heinz Adler és a magyar absztrakció : a Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum - Kassák Múzeum közös kiállítása : 2017 ... Veres Ildikó: Hiány, filozófia, kritika. Válogatott tanulmányok a magyar filozófia történetéből. Kolozsvár - Szeged, 2011. Pro Philosophia - SZTE EK Társadalomelméleti Gyűjtemény. 319 p. (A magyar nyelvű filozófiai irodalom forrásai) Szerk. és bev. Sükösd Mihály. 1970. - Sziklay László: A szláv irodalmak kutatása a magyar irodalomtudományban az elmúlt 25 év alatt. FK 1970. 3-4. sz. 266-269. - Szili József: Az angol és az amerikai irodalom hazai kutatásának 25 éve. FK 1970. 3-4. sz. 292-298. - A szocialista realizmus. Szerk. és bev. Köpeczi Béla. Filozófia és irodalom viszonya Székely János költészetében ... Ha a magyar jelleget a phonascusi dalszerűség képviseli, az ösztönös találékonyság, logikusnak tetszik, hogy az európai gondolkodás hagyományát, a kellően reflektált technét a dalszerűségtől való fokozott távolságtartás örökíti át. Igen ám, de a ... Pest-Vác, Pest-Szolnok, így kezdődött a magyar vasutak története. Ezt követte a Bécs-Pozsony szakasz, aztán a dolog megállt, mert 1848-ban nem vasútépítéssel foglalkozott az ország. Az aradi tizenhármaknak vasutas tagja is volt, Lázár Vilmos civilben a Magyar Középponti Vaspálya Társaság, az első magyar vasút főpénztárnoka volt. 1850-ben folytatódtak az ... A »magyar filozófia« problémája, a magyar filozófia »szerepe«, annak az »ügye«, »baja«, stb., úgy látsz ik, hogy az 1989 -es for- dulat után új talajra és új erőre kapott. Fejezetek a magyar szélsőjobboldal korai történetéből: fasiszták, kékingesek és a Meskó-párt A tanulmány az ELTE BTK történelem szakán 1996-ban készített szakdolgozat („Szélsőjobboldali, nemzetiszocialista pártok Magyarországon, 1928-1933", konzulens: Vargyai Gyula professzor, egyetemi tanár, Fejezetek a modern dráma történetéből 10 ó. Például Brecht, Beckett, Dürrenmatt, Spiró, Sütő művei. Szerzők és művek a 20. század második felének magyar próza- és drámairodalmából 25 ó. Ottlik Géza: Iskola a határon, továbbá még egy regény és öt-tíz novella a 20. század második feléből. Örkény István Az Európai Könyvkiadó 1991 szeptemberében indította el megújított, külsejében is vonzóbb sorozatát. Alaposan, minden részletre kiterjedő figyelemmel tervezte meg az összeállítást, hiszen a világirodalom és a magyar irodalom remekműveinek kiadásával egysze Fejezetek a tudomány és a technika történetéből ... Szintetikus kultúra , mindent felszív. Újító kultúra is, főleg a politikai demokrácia, az irodalom, a filozófia és a tudomány terén. ... itt aztán tömegesen terjedt el, mivel a pergamen rosszabb és drágább volt. Olyan sokat termeltek belőle, hogy hiány mutatkozott ... 1. Az ókori filozófia történetének összefoglalása. Arisztotelész filozófiai rendszere. 2. Hellenisztikus filozófiai isko...